Software & Hardware Trade.

This is how we do IT

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A KEMIBO Projekt Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                               KEMIBO Projekt Kft.

Székhely:                                             2440 Százhalombatta, Vörösmarty utca 36.

Iroda:                                                   1011 Budapest, Jégverem utca 5.

Weblap:                                               www.kemibo.hu

Kapcsolattartás:                                Kardos Emese ügyvezető

Telefon:                                               +36-70-363-5500

E-mail:                                                 info@kemibo.hu

Adatvédelmi Tisztviselő:                 az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján        nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek:                    amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: info@kemibo.hu Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:                              a lent részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást

Külföldi adattovábbítás:                nem történik külföldre továbbítás.

1.             Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a)      üzleti tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatás igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

b)      munkavállalók adatainak kezelése;

c)      partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

d)      ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

e)      belső adminisztráció megkönnyítése.

A Társaság weboldalán nem használ cookie-kat.

A Társaság profilalkotást nem végez, azaz az általa kezelt személyes adatokat nem értékeli ki.

2.             Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

a)       a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b)      kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c)      munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

d)      szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

e)      marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

f)        on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

3.             Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: a szerződés lejáratának időpontja, de legfeljebb öt év.

4.             Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

a)       hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)      amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)       törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d)      az adat kezelésének korlátozása;

e)      a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)        személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)       bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)      tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

5.              Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. szám alatti címen érhető el. Levelezési címe: 1374 Budapest, Pf. 603.) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.